შემოწმება

შემოწმება

სერტიფიცირება

ძიების ეს საშუალება საშუალებას მოგცემთ გადაამოწმოთ ინდივიდუალური სერტიფიკაციის სტატუსი. მოთხოვნა დააბრუნებს მხოლოდ იმ ადამიანების სახელებს, რომლებსაც აქვთ ACTIVE სერთიფიკატი.

ძებნა სახელის მიხედვით

ძებნა სერთიფიკატი