შემოწმება

შემოწმება

სერტიფიცირება

ეს ძებნის ინსტრუმენტი საშუალებას მოგცემთ გადაამოწმოთ ინდივიდუალური სერტიფიკაციის სტატუსი. შეკითხვა მხოლოდ იმ ადამიანების სახელებს დააბრუნებს, რომლებსაც აქვთ ACTIVE სერტიფიცირება.

ძებნა სახელის მიხედვით

ძებნა სერთიფიკატი